Lokale og anlægsfonden støtter vores multibaner med 100.000 kr.!   

 

Lokale og Anlægsfonden (LOA)  giver støtte til opholdsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål. Ved opholdsfaciliteter forstås rammer for sociale aktiviteter, samvær og foreningsliv, der naturligt knytter sig til en aktivitet inden for eksempelvis børne- og ungdomsaktiviteter, idræt, friluftsliv, musik, teater og dans. Opholdsfaciliteter kan fx være klublokaler, spejderhytter, forsamlingshuse og kulturhuse.

 Se mere på http://www.loa-fonden.dk/

 

Vi takker Lokale og anlægsfonden for støtten.