SER HEGN har givet tilsagn om at give støtte vores projekt til en værdi af 130.000 kr!. SER HEGN vil sørge for vi får et moderne, funktionel og en flot ramme om 11-mandsbanen. Banen bliver helt indhegnet med 4 og 2meter høje hegn på baglinjerne, 2 meter høje hegne bag 4 stk. 8-mandsmål på langsiderne. Øvrig hegn på langsiderne bliver 1,10 meter høj samt en 4 meter låge til arbejdsmaskiner. Dermed er det sikret, at der ikke kan komme uønskede køretøjer på banen.  

Vi takker SER HEGN for den store opbakning til et lokalt projekt som vil komme rigtig mange børn, unge og ældre til gode i fremtiden.  

http://www.ser-hegn.dk/